Language of document :

A cour d'appel de Bruxelles (Belgium) által 2020. január 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Top System SA kontra État belge

(C-13/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Bruxelles

Az alapeljárás felei

Felperes: Top System SA

Alperes: État belge

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a számítógépi programok jogi védelméről szóló, 1991. május 14-i 91/250/EGK irányelv1 5. cikkének (1) bekezdését, hogy az lehetővé teszi a számítógépi programot jogszerűen megszerző személy számára, hogy visszafejtse a program egészét vagy részét, ha e visszafejtés azért szükséges, hogy lehetővé tegye számára az említett program működését befolyásoló hibák kijavítását, ideértve azt is, ha a javítás az azon alkalmazás megfelelő működését befolyásoló funkció kiiktatását jelenti, amelynek e program is részét képezi?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén e személynek ezenkívül meg kell-e felelnie az irányelv 6. cikkében előírt vagy bármely más feltételeknek?

____________

1 HL 1991. L 122., 42. o.; magyar nyelvű különkiadás: 17. fejezet, 1. kötet 114. o.