Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) 14. januarja 2020 – Top System SA/État belge

(Zadeva C-13/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Bruxelles

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Top System SA

Nasprotna stranka: État belge

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 5(1) Direktive 91/250/EGS Sveta z dne 14. maja 1991 o pravnem varstvu računalniških programov1 razlagati tako, da zakonitemu pridobitelju računalniškega programa omogoča, da izvede dekompiliranje računalniškega programa v celoti ali njegovega dela, če je to dekompiliranje potrebno, da mu omogoči popravek napak, ki vplivajo na delovanje navedenega programa, tudi kadar popravek pomeni dezaktiviranje funkcije, ki vpliva na pravilno delovanje uporabniškega programa, katerega del je ta program?

Če je odgovor pritrdilen, ali morajo biti poleg tega izpolnjeni tudi pogoji iz člena 6 Direktive ali drugi pogoji?

____________

1 Direktiva Sveta z dne 14. maja 1991 o pravnem varstvu računalniških programov (UL, posba izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 114).