Language of document :

2020. február 4-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-57/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Pethke és J. Jokubauskaitė meghatalmazottak)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság – mivel valamennyi mezőgazdasági termelőre főszabály szerint átalányrendszert alkalmazott függetlenül attól, hogy az általános héaszabályozás vagy a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás esetükben való alkalmazása számukra nehézségeket okozna-e, valamint mivel azokra olyan térítési átalánymértéket alkalmazott, amely az előzetesen megfizetett adó strukturális túlkompenzációjához vezet – nem teljesítette a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 296. cikkének (1) bekezdéséből és 299. cikkéből eredő kötelezettségeit.

a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalap: a 2006/112/EK irányelv 296. cikke (1) bekezdésének a megsértése

Első jogalapjával a Bizottság azzal érvel, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság megsértette a 2006/112 irányelv 296. cikkének (1) bekezdését, mivel valamennyi mezőgazdasági termelőre átalányrendszert alkalmazott e termelők azon esetleges nehézségeitől függetlenül, amelyekkel az általános héaszabályozás vagy a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás alkalmazása során szembesülhetnek.

A 2006/112 irányelv 296. cikke megköveteli, hogy megfelelően megkülönböztessék azokat a mezőgazdasági termelőket, akik az átalányrendszerben részesülhetnek. Így a mezőgazdasági termelők számára az e rendszerben való részesülés kritériuma az, hogy számukra nehézséget okozzon az általános héaszabályozás vagy az 1. fejezetben említett különös szabályozás alkalmazása. A Németországi Szövetségi Köztársaság elmulasztotta az átalányrendszerben részesülő mezőgazdasági termelők ilyen minőségi kiválasztását.

A második jogalappal a Bizottság azzal érvel, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság megsértette a 2006/112 irányelv 299. cikkét, mivel olyan térítési átalánymértéket állapított meg, amely az átalányrendszer alá tartozó termelők által előzetesen ténylegesen megfizetett adó strukturális túlkompenzációjához vezet.

A számítás során egyrészt levonták az üzleti vállalkozások általi mezőgazdasági szolgáltatásnyújtásokat a teljes mezőgazdasági ágazat forgalmából, másrészt azonban a teljes mezőgazdasági ágazat előzetesen megfizetett adóterhét csak az általános szabályozás alá tartozó termelők előzetesen megfizetett adójával csökkentették, az üzleti vállalkozások előzetesen felszámított adójával azonban nem. Ez az átalányrendszer alá tartozó termelők előzetesen megfizetett adójának átalánymértékben történő visszatérítése révén strukturális túlkompenzációt eredményezett.

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.