Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 4. februārī – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-57/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: R. Pethke un J. Jokubauskaitė)

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prasītājas prasījumi

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

Vācijas Federatīvā Republika neesot izpildījusi savas saistības, kas izriet no Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 296. panta 1. punkta un 299. panta, jo tā vienotās likmes režīmu parasti piemēro visiem lauksaimniekiem neatkarīgi no tā, vai parastā PVN režīma vai mazajiem uzņēmumiem paredzētā īpašā režīma piemērošana viņiem varētu radīt grūtības, kā arī piemēro vienoto likmi kompensējošu nodokļa likmi, kas strukturālā ziņā izraisot pārmērīgu samaksātā priekšnodokļa kompensāciju;

piespriest Vācijas Federatīvajai Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts Direktīvas 2006/112/EK 296. panta 1. punkts

Ar pirmo pamatu Komisija apgalvo, ka Vācijas Federatīvā Republika neatkarīgi no tā, vai parastā PVN režīma vai mazajiem uzņēmumiem paredzētā īpašā režīma piemērošana lauksaimniekiem varētu radīt grūtības, visiem lauksaimniekiem piemērodama vienotās likmes režīmu, esot pārkāpusi Direktīvas 2006/112 296. panta 1. punktu.

Direktīvas 2006/112/EK 296. pantā esot paredzēta lauksaimnieku, uz kuriem varētu attiecināt vienotas likmes režīma piemērošanu, pienācīga diferenciācija. Viena no šādu lauksaimnieku nepieciešamajām kvalificējošajām pazīmēm esot grūtības parastā PVN režīma vai 1. nodaļā paredzētā īpašā režīma piemērošanā. Vācijas Federatīvā Republika neesot veikusi šādi kvalificējamo lauksaimnieku, kuriem piemērojami atvieglojumi, atlasi.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Vācijas Federatīvā Republika esot pārkāpusi Direktīvas 2006/112 299. pantu, jo tās noteiktā vienoto likmi kompensējošā nodokļa likme strukturālā ziņā izraisot vienotas likmes lauksaimnieku faktiski samaksātā priekšnodokļa pārmērīgu kompensāciju.

No vienas puses, aprēķinot lauksaimniecības sektora apgrozījuma kopsummu, tajā netiekot ieskaitīti lauksaimniecības pakalpojumi, kurus uz uzņēmuma līguma pamata lauksaimniekiem sniedz citi uzņēmumi, bet, no otras puses, visa lauksaimniecības sektora priekšnodokļa saistības tiekot samazinātas tikai par parastā kārtībā ar nodokli aplikto lauksaimnieku priekšnodokļa saistībām, bet ne par minēto līgumisko uzņēmēju priekšnodokļa saistībām. Tādējādi vienotā kārtībā veikta priekšnodokļa atmaksāšana vienotas likmes lauksaimniekiem strukturālā ziņā izraisot pārmērīgu kompensāciju.

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.