Language of document :

Acțiune introdusă la 4 februarie 2020 – Comisia Europeană/Republica Federală Germania

(Cauza C-57/20)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: R. Pethke și J. Jokubauskaitė, Bevollmächtigte)

Pârâtă: Republica Federală Germania

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că Republica Federală Germania nu și-a îndeplinit obligațiile care decurg din articolul 296 alineatul (1) și din articolul 299 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 prin aplicarea în general a sistemului forfetar în privința tuturor producătorilor agricoli, indiferent de aspectul dacă aplicarea regimului normal de TVA sau a regimului special pentru întreprinderile mici le-ar cauza dificultăți, precum și prin aplicarea unei rate forfetare de compensare care conduce la o supracompensare structurală a impozitului plătit în amonte;

obligarea Republicii Federale Germania la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv al acțiunii - încălcarea articolului 296 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE

Prin intermediul primului motiv de recurs, Comisia susține că Republica Federală Germania a încălcat articolul 296 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE prin aplicarea regimului forfetar tuturor producătorilor agricoli, indiferent de eventualele dificultăți pe care aceștia le-ar putea avea ca urmare a aplicării regimului normal de TVA sau a regimului special pentru întreprinderile mici.

Articolul 296 din Directiva 2006/112 prevede ca producătorii agricoli susceptibili de a beneficia de regimul forfetar să fie diferențiați în funcție de situația lor. Astfel, producătorii agricoli care beneficiază de regimul menționat trebuie să aibă, ca element specific, dificultăți în aplicarea regimului normal de TVA sau a regimului special prevăzut la capitolul I. Republica Federală Germania nu a respectat obligația de a efectua o astfel de selecție calificată a producătorilor agricoli beneficiari.

Prin intermediul celui de al doilea motiv al acțiunii, s-a arătat că Republica Federală Germania a încălcat articolul 299 din Directiva 2006/112 întrucât rata forfetară pe care a stabilit-o antrenează o supracompensare structurală a taxei plătite efectiv în amonte de agricultorii supuși regimului forfetar.

Se susține că, în calcul, deși, pe de o parte, prestațiile agricole ale întreprinderilor comerciale care lucrează pe baza unui contract au fost deduse din volumul operațiunilor întregului sector economic agricol, pe de altă parte, nu a fost dedusă din TVA-ul plătit în amonte în întregul sector economic agricol decât TVA-ul plătit în amonte de producătorii agricoli supuși regimului normal, dar nu și cel plătit în amonte de întreprinderile comerciale care lucrează pe baza unui contract. Ar rezulta astfel o supracompensare structurală ca urmare a TVA-ului forfetar suportat de agricultorii supuși regimului forfetar.

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.