Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. studenoga 2019. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – L protiv Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

(predmet C-869/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Supremo

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: L

Druga stranka u postupku: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

Prethodna pitanja

Protivi li se članku 6. stavku 1. Direktive 93/13/EEZ1 primjena postupovnih načela dispozitivnosti, podudarnosti i zabrane reformatio in peius koja onemogućuju da sud koji odlučuje o žalbi banke protiv presude kojom je vremenski ograničen povrat iznosa što ih je potrošač neosnovano platio na temelju „klauzule o najnižoj kamatnoj stopi” koja je proglašena ništavom naloži potpuni povrat navedenih iznosa i time pogorša položaj žalitelja, i to zato što se potrošač nije žalio na to ograničenje?

____________

1 Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)