Language of document :

A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2019. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – L kontra Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

(C-869/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes: L

Alperes: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a 93/13/EGK irányelv1 6. cikkének (1) bekezdésével az olyan eljárási elvek alkalmazása, mint a rendelkezési elv, a jogvesztés, a kérelemhez kötöttség, valamint a reformatio in peius tilalmának elve,, amely elvek azt a bíróságot, amely előtt a bank keresetet indított egy olyan ítélet ellen, amely időben korlátozta a fogyasztó által, egy semmisnek nyilvánított „küszöbkikötés” következményeként jogalap nélkül megfizetett összegek visszafizetését, megakadályozzák abban, hogy az említett összegek teljes visszafizetését rendelje el, és ezzel gyengítse a fellebbező helyzetét, mivel az említett korlátozás ellen a fogyasztó nem nyújtott be fellebbezést?

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993 L 95., 29. o. ; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 2. kötet 288. o.)