Language of document :

2019 m. lapkričio 28 d. Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje L. / Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

(Byla C-869/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: L.

Kita kasacinio proceso šalis: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Direktyvos 93/13/EEB1 6 straipsnio 1 dalį draudžiama taikyti procesinius dispozityvumo, nuoseklumo ir draudimo reformatio in peius principus, pagal kuriuos teismui, nagrinėjančiam banko pateiktą apeliacinį skundą dėl sprendimo, kuriuo laiko atžvilgiu apribotas pagal „apatinės ribos sąlygą“, kuri pripažinta negaliojančia, vartotojo nepagrįstai sumokėtų sumų grąžinimas, neleidžiama nurodyti grąžinti visų minėtų sumų ir taip pabloginti apelianto padėtį, nes vartotojas neapskundė minėto apribojimo?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).