Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 28 noiembrie 2019 – L/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S. A. U.

(Cauza C-869/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Supremo

Părțile din procedura principală

Reclamant: L

Pârâtă: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S. A. U.

Întrebările preliminare

Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE1 se opune aplicării principiilor procedurale ale disponibilității, coerenței și interzicerii reformatio in peius, care împiedică instanța sesizată cu o cale de atac formulată de bancă împotriva unei hotărâri care a limitat în timp restituirea sumelor plătite în mod nejustificat de consumator, în temeiul unei „clauze prag” care a fost declarată nulă, să dispună restituirea integrală a acestor sume și să agraveze astfel poziția recurentului, întrucât această limitare nu a făcut obiectul unei căi de atac introduse de consumator?

____________

1     Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol.2, p. 273).