Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) la 10 decembrie 2019 – CF, DN/Bundesrepublik Deutschland

(Cauza C-901/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

CF, DN

Părțile din procedura principală

Reclamanți: CF, DN

Pârâtă: Bundesrepublik Deutschland

Întrebările preliminare

1.    Articolul 15 litera (c) și articolul 2 litera (f) din Directiva 2011/95/UE1 se opun interpretării și aplicării unei dispoziții de drept național potrivit căreia amenințările grave și individuale la adresa vieții sau a persoanei unui civil ca urmare a violenței generalizate în caz de conflict armat (în sensul că un civil, ca urmare a prezenței sale pe teritoriul în cauză, ar fi supus unui risc real de a face față unei astfel de amenințări), în cazul în care această persoană nu este vizată în mod specific ca urmare a unor împrejurări inerente situației sale personale, nu poate exista decât dacă a fost constatat un număr minim de victime civile care pot fi deja revendicate (morți și răniți)?

2.    În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: aprecierea existenței unei astfel de amenințări trebuie efectuată ținând seama în mod global de toate împrejurările speței? În cazul unui răspuns negativ, ce alte criterii impuse de dreptul Uniunii există cu privire la această apreciere?

____________

1     Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (JO 2011, L 337, p. 9).