Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Německo) dne 9. ledna 2020 – L.R . v. Spolková republika Německo

(Věc C-8/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobce: L.R.

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžná otázka

Je s čl. 33 odst. 2 písm. d) a čl. 2 písm. q) směrnice 2013/32/EU1 slučitelné vnitrostátní ustanovení, podle nějž může být žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta jako nepřípustná následná žádost, pokud bylo neúspěšné první azylové řízení vedeno nikoliv v členském státu EU, nýbrž v Norsku?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 60).