Language of document :

A Schleswig Holsteinisches Verwaltungsgericht (Németország) által 2020. január 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – L. R. kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-8/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: L. R.

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e a 2013/32/EU irányelv1 33. cikke (2) bekezdésének d) pontjával és 2. cikkének q) pontjával az olyan nemzeti rendelkezés, amely szerint a nemzetközi védelem iránti kérelem elfogadhatatlanság miatt ismételt kérelem elutasítható, ha az eredménytelen első menekültügyi eljárást nem az Európai Unió valamely tagállamában, hanem Norvégiában folytatták le?

____________

1 A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 180., 60. o.; helyesbítés: HL 2016. L 198., 50. o.)