Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Nemčija) 9. januarja 2020 – L.R./Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-8/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: L.R.

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je nacionalna ureditev, na podlagi katere je mogoče prošnjo za mednarodno zaščito zavreči kot nedopustno naknadno prošnjo, kadar je bil neuspešni prvi azilni postopek izveden na Norveškem in ne v državi članici EU, v skladu s členom 33(2)(d) in členom 2(q) Direktive 2013/32/EU1 ?

____________

1 Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL 2013, L 180, str. 60).