Language of document :

2020 m. sausio 21 d. Attunda Tingsrätt (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Airhelp Ltd / Scandinavian Airlines System SAS

(Byla C-28/20)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Attunda Tingsrätt

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Airhelp Limited

Atsakovė: Scandinavian Airlines System SAS

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar oro vežėjo įdarbintų oro linijų pilotų, reikalingų skrydžiui vykdyti, streikas yra ypatingos aplinkybės, kaip jos suprantamos pagal Reglamento Nr. 261/20041 5 straipsnio 3 dalį, jeigu streikas vykdomas ne dėl oro vežėjo patvirtintų ar paskelbtų priemonių, o apie jį pranešus ir jį teisėtai inicijavus darbuotojų organizacijai kaip kolektyvinį veiksmą, kuriuo siekiama paskatinti oro vežėją padidinti darbo užmokestį, suteikti išmokas ir (arba) iš dalies pakeisti darbo sąlygas tam, kad būtų patenkinti organizacijų reikalavimai?

2.    Kokią reikšmę (jei tokia yra) turi darbuotojų organizacijų reikalavimų teisingumas ir ypač tai, kad reikalaujamas darbo užmokesčio padidinimas yra gerokai didesnis nei darbo užmokesčio padidinimas, paprastai taikomas aptariamai nacionalinei darbo rinkai?

3.    Kokią reikšmę (jei tokia yra) turi tai, kad siekdamas išvengti streiko oro vežėjas priima nacionalinės institucijos, atsakingos už tarpininkavimą sprendžiant darbo ginčus, pasiūlymą susitarti, o darbuotojų organizacijos jo nepriima?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).