Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Attunda tingsrätt (Suedia) la 21 ianuarie 2020 – Airhelp Limited Ltd/Scandinavian Airlines System SAS

(Cauza C-28/20)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Attunda tingsrätt

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Airhelp Limited

Pârâtă: Scandinavian Airlines System SAS

Întrebările preliminare

O grevă a piloților de aeronave care sunt angajați de un operator de transport aerian și care sunt necesari în vederea efectuării unui zbor constituie o „împrejurare excepțională” în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/20041 , în cazul în care greva nu este declanșată ca urmare a unei măsuri luate sau comunicate de operatorul de transport aerian, ci a fost anunțată printr-un preaviz și este declanșată în mod legal în conformitate cu dreptul național de organizațiile de lucrători sub formă de acțiune colectivă care urmărește să determine operatorul de transport aerian menționat să majoreze salariile, să acorde avantaje sau să modifice condițiile de muncă pentru a răspunde cererilor organizațiilor de lucrători?

Ce semnificație trebuie acordată, dacă este cazul, caracterului rezonabil al cererilor organizațiilor de lucrători și, în special, faptului că majorarea salariului solicitată este semnificativ mai mare decât majorările salariale care se aplică în general pe piețele muncii naționale relevante?

Ce semnificație trebuie acordată, dacă este cazul, faptului că operatorul de transport aerian acceptă, pentru a evita o grevă, o propunere de conciliere din partea unui organism național responsabil cu medierea conflictelor colective, însă organizațiile de lucrători nu acceptă această propunere?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p.1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).