Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. studenoga 2019. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – NJ protiv Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

(predmet C-740/19)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: NJ

Tuženik: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Prethodna pitanja

Treba li članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i članak 31. Direktive 2013/32/EU1 Europskog parlamenta i Vijeća (takozvana „Postupovna direktiva), s obzirom na članke 6. i 13. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava, tumačiti na način da država članica može jamčiti pravo na djelotvoran pravni lijek i u slučaju u kojem njezini sudovi ne mogu izmijeniti odluke donesene u postupcima azila nego ih samo mogu poništiti i naložiti provedbu novog postupka?

Treba li članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i članak 31. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća (takozvana „Postupovna direktiva), ponovno s obzirom na članke 6. i 13. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava, tumačiti na način da je s navedenim odredbama usklađeno zakonodavstvo države članice kojim se određuje jedinstveni prekluzivni rok od ukupno šezdeset dana za sudske postupke u području azila, neovisno o svim pojedinačnim okolnostima i bez uzimanja u obzir posebnosti predmeta i mogućih poteškoća u pogledu dokazivanja?

____________

1 Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013 o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL 2013., L 180, str. 60.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 249.)