Language of document :

2019 m. lapkričio 9 d. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NJ / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

(Byla C-740/19)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: NJ

Atsakovė: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES1 (vadinamoji „Prieglobsčio procedūrų direktyva“) 31 straipsnis, atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsnių nuostatas, gali būti aiškinami taip, kad valstybė narė gali užtikrinti teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir tada, kai ji neleidžia teismams pakeisti vykdant prieglobsčio procedūras priimtų sprendimų, o tik leidžia tokius sprendimus panaikinti ir įpareigoti vykdyti naują procedūrą?

2.    Ar Europos Sąjungos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 47 straipsnis ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES (vadinamoji „Prieglobsčio procedūrų direktyva“) 31 straipsnis, atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsnių nuostatas, turi būti aiškinami taip, kad [šias teisės normas] atitinka valstybės narės teisės aktai, kuriuose prieglobsčio byloms numatytas vienas imperatyvus 60 dienų terminas, nepaisant visų asmeninių aplinkybių ir neatsižvelgiant į bylos ypatybes bei galimus įrodinėjimo sunkumus?

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013, p. 60).