Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 12. detsembril 2019 – Eco Fox Srl versus Fallimento Mythen Spa jt

(kohtuasi C-915/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Eco Fox Srl

Vastustajad: Fallimento Mythen Spa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Eelotsuse küsimus

Kas – pidades silmas ELTL artikleid 107 ja 108, nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrust (EÜ) nr 659/19991 ning selle hilisemaid muudatusi, komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 794/20042 ning võimalikke hilisemaid asjassepuutuvaid [Euroopa Liidu] õigusnorme – selline teisene õigusakt nagu määrus, mis kehtestati käesolevas kohtuasjas vaidlustatud ministri dekreediga nr 37/2015 just täitmaks Consiglio di Stato kohtuotsuseid, millega tühistati osaliselt varasemad määrused, millest oli komisjonile juba teatatud, ning tehti nunc pro tunc ümber biodiislikütuse aktsiisisoodustuse kohaldamistingimusi, muutes tagasiulatuvalt soodustuse jagunemise kriteeriume seda taotletavate ettevõtjate vahel, pikendamata maksusoodustuste kava kestust, on riigiabi, mille kohta kehtib kohustus sellest komisjonile ette teatada?

____________

1     Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT 1999, L 83, lk 1; ELT eriväljaanne 08/01, lk 339).

2     Komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT 2004, L 140, lk 1; ELT eriväljaanne 08/04, lk 3).