Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. prosinca 2019. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Eco Fox Srl protiv Fallimento Mythen Spa i dr.

(predmet C-915/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Eco Fox Srl

Protustranke: Fallimento Mythen Spa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Prethodno pitanje

Predstavlja li – u vezi s člancima 107. i 108. UFEU-a, Uredbom Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999.1 i njezinim naknadnim izmjenama, Uredbom Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004.2 i eventualno drugim relevantnim odredbama prava [Europske unije] – državnu potporu, na koju se primjenjuje obveza prethodne prijave Europskoj komisiji, sekundarni normativni akt kao što je pravilnik donesen Ministarskom odlukom br. 37/2015, osporavan u ovom postupku, kojim se u okviru izravnog izvršenja presuda Državnog vijeća o djelomičnom poništenju prethodnih pravilnika, već dostavljenih Komisiji, „povratno” utjecalo na način primjene povlaštene trošarine na biodizel na način da su se retroaktivno izmijenili kriteriji raspodjele povlastice među poduzećima podnositeljima zahtjeva, pri čemu se nije produljilo trajanje programa poreznih olakšica?

____________

1     Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 93. Ugovora o EZ-u (SL 1999., L 83, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 16.)

2     Uredba Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ[-u] (SL 2004., L 140, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 2., str. 9.)