Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Köln (Saksamaa) 23. detsembril 2019 – KA

(kohtuasi C-937/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Menetlusalune isik: KA

Kaasatud isikud: Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1072/20091 artikli 8 lõike 2 esimest lauset tuleb tõlgendada nii, et rahvusvahelise veoga nimetatud sätte tähenduses on tegemist ka siis, kui kõnealune vedu toimub määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 1 lõike 5 punkti d kohase veo raames?

____________

1 Määrus rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT 2009, L 300, lk 72).