Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. prosinca 2019. uputio Amtsgericht Köln (Njemačka) – KA

(predmet C-937/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Köln

Stranke glavnog postupka

Predmetna stranka: KA

Sudionici: Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

Prethodna pitanja

Treba li članak 8. stavak 2. prvu rečenicu Uredbe (EZ) br. 1072/20091 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. tumačiti na način da je riječ o međunarodnom prijevozu u smislu navedene odredbe i u slučaju kada se taj prijevoz obavlja u okviru prijevoza u skladu s člankom 1. stavkom 5. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 1072/2009?

____________

1 Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL 2009., L 300, str. 72.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 5., str. 235.)