Language of document :

Az Amtsgericht Köln (Németország) által 2019. december 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KA

(C-937/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Köln

Az alapeljárás felei

Felperes: KA

Alperes: Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 8. cikke (2) bekezdésének első mondatát, hogy akkor is az említett rendelkezés értelmében vett nemzetközi fuvarozás valósul meg, ha e fuvarozásra az 1072/2009/EK rendelet 1. cikke (5) bekezdésének d) pontja szerinti fuvarozás keretében kerül sor?

____________

1 A nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 300., 72. o.)