Language of document :

2019 m. gruodžio 23 d. Amtsgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KA

(Byla C-937/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Suinteresuotoji šalis: KA

Įstojusios į bylą šalys: Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

Prejudicinis klausimas

Ar 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/20091 8 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys turi būti aiškinamas taip, kad vežimas laikomas tarptautiniu, kaip tai suprantama pagal minėtą nuostatą, taip pat ir tuo atveju, kai šis vežimas vykdomas kaip vežimas pagal Reglamento Nr. 1072/2009 1 straipsnio 5 dalies d punktą?

____________

1 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL L 300, 2009, p. 72).