Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Köln (Germania) la 23 decembrie 2019 – KA

(Cauza C-937/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Köln (Germania)

Părțile din procedura principală

Persoana interesată: KA

Cu participarea: Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

Întrebările preliminare

Articolul 8 alineatul (2) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 1072/20091 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 trebuie interpretat în sensul că există un transport internațional în sensul dispoziției menționate și atunci când acesta este efectuat în cadrul unui transport potrivit articolului 1 alineatul (5) litera (d) din Regulamentul nr. 1072/2009?

____________

1     Regulamentul privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO 2009, L 300, p. 72).