Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. prosinca 2019. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Bankia S.A. protiv Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(predmet C-910/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Supremo

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Bankia S.A.

Druga stranka u postupku: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Prethodna pitanja

U pogledu tumačenja članka 3. stavka 2. i članka 6. Direktive 2003/71/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje te o izmjeni Direktive 2001/34/EZ:

1.    U slučaju da je javna ponuda za upis dionica upućena i malim ulagateljima i kvalificiranim ulagateljima i da se izda prospekt upućen malim ulagateljima, jesu li zahtjevom za utvrđivanje odgovornosti na temelju prospekta obuhvaćene obje vrste ulagatelja ili samo mali ulagatelji?

2.    U slučaju da je odgovor na prethodno pitanje da su obuhvaćeni i kvalificirani ulagatelji, je li moguće ocijeniti njihov stupanj poznavanja financijske situacije izdavatelja JPU-a izvan okvira prospekta, ovisno o njihovim pravnim ili trgovačkim odnosima s tim izdavateljem (sudjelovanje u njegovu kapitalu, upravnim tijelima itd.)?

____________

1 SL 2003., L 345, str. 64.