Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 12 decembrie 2019 – Novaol Srl/Ministero dell’Economia e delle Finanze și alții

(Cauza C-917/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Apelantă: Novaol Srl

Intimați: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico

Întrebarea preliminară

Se solicită Curții de Justiție a Uniunii Europene să stabilească dacă, în raport cu articolele 107 și 108 TFUE, cu Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 19991 , cu modificările ulterioare, cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 20042 și cu alte eventuale dispoziții relevante de drept al [Uniunii Europene], un act normativ de drept secundar precum regulamentul adoptat prin Decretul ministerial nr. 37/2015, atacat în prezenta cauză, care, în executarea directă a unor hotărâri ale Consiglio di Stato [Consiliul de Stat] prin care au fost anulate în parte regulamente anterioare deja comunicate Comisiei, a afectat „retroactiv” modalitățile de aplicare a accizei preferențiale pentru biomotorină modificând cu efect retroactiv criteriile de repartizare a avantajului între întreprinderile solicitante, fără a extinde durata programului de facilități fiscale, constituie un ajutor de stat, supus ca atare obligației de notificare prealabilă a Comisiei Europene.

____________

1 – Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul (JO 1999, L 83, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 41).

2 – Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO 2004, L 140, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 2, p. 42),