Language of document :

Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. от Susanne Rutzinger-Kurpas срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 3 октомври 2019 г. по дело T-887/19 — Vafo Praha/EUIPO - Rutzinger-Kurpas

(Дело C-887/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Susanne Rutzinger-Kurpas (представител: F. Lichtnecker, Rechtsanwalt)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Vafo Praha s.r.o.

С определение от 11 февруари 2020 г. Съдът (състав по допускане на обжалване) не допусна обжалване по делото и определи г-жа Susanne Rutzinger-Kurpas да понесе направените от нея съдебни разноски.

____________