Language of document :

Appel iværksat den 4. december 2019 af Susanne Rutzinger-Kurpas til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 3. oktober 2019 i sag T-491/18 – Vafo Praha mod EUIPO – Rutzinger-Kurpas

(Sag C-887/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Susanne Rutzinger-Kurpas (ved Rechtsanwalt F. Lichtnecker)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og Vafo Praha s.r.o.

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 11. februar 2020 besluttet, at appellen ikke admitteres, og truffet afgørelse om, at Susanne Rutzinger-Kurpas bærer sine egne omkostninger.

____________