Language of document :

Valitus, jonka Susanne Rutzinger-Kurpas on tehnyt 4.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-491/18, Vafo Praha v. EUIPO – Rutzinger-Kurpas, 3.10.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-887/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Susanne Rutzinger-Kurpas (edustaja: F. Lichtnecker, Rechtsanwalt)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Vafo Praha s.r.o.

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 11.2.2020 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt Susanne Rutzinger-Kurpasin vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________