Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 3 października 2019 r. w sprawie T-491/18, Vafo Praha / EUIPO – Rutzinger-Kurpas, wniesione w dniu 4 grudnia 2019 r. przez Susanne Rutzinger-Kurpas

(Sprawa C-887/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Susanne Rutzinger-Kurpas (przedstawiciel: F. Lichtnecker, Rechtsanwalt)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Vafo Praha s.r.o.

Postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) orzekł, że odwołanie nie zostanie przyjęte do rozpoznania i że Susanne Rutzinger-Kurpas pokrywa własne koszty.

____________