Language of document :

Recurs introdus la 4 decembrie 2019 de Susanne Rutzinger-Kurpas împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 3 octombrie 2019 în cauza T-491/18, Vafo Praha/EUIPO – Rutzinger-Kurpas

(Cauza C-887/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Susanne Rutzinger-Kurpas (reprezentant: F. Lichtnecker, Rechtsanwalt)

Celelalte părţi din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Vafo Praha s.r.o.

Prin Ordonanța din 11 februarie 2020; Curtea (Camera de admitere în principiu a recursurilor) a respins cererea de admitere în principiu a recursului și a dispus ca doamna Susanne Rutzinger-Kurpas să suporte propriile cheltuieli de judecată.

____________