Language of document :

Odvolanie podané 4. decembra 2019: Susanne Rutzinger-Kurpas proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 3. októbra 2019 vo veci T-491/18, Vafo Praha/EUIPO – Rutzinger-Kurpas

(vec C-887/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Susanne Rutzinger-Kurpas (v zastúpení: F. Lichtnecker, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Vafo Praha s.r.o.

Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) uznesením z 11. februára 2020 rozhodol, že odvolanie nie je prípustné a že Susanne Rutzinger-Kurpas znáša vlastné trovy konania.

____________