Language of document :

Pritožba, ki jo je vložila Susanne Rutzinger-Kurpas 4. decembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 3. oktobra 2019 v zadevi T-491/18, Vafo Praha/EUIPO - Rutzinger-Kurpas

(Zadeva C-887/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Susanne Rutzinger-Kurpas (zastopnik: F. Lichtnecker, Rechtsanwalt)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Vafo Praha s.r.o.

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 11. februarja 2020 razsodilo, da se pritožba ne dopusti in da mora Susanne Rutzinger-Kurpas nositi svoje stroške.

____________