Language of document :

Överklagande ingett den 4 december 2019 av Susanne Rutzinger-Kurpas av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 3 oktober 2019 i mål T-491/18, Vafo Praha mot EUIPO - Rutzinger-Kurpas

(Mål C-887/19)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Susanne Rutzinger-Kurpas (ombud: F. Lichtnecker, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Vafo Praha s.r.o.

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 11 februari 2020 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att Susanne Rutzinger-Kurpas ska bära sina rättegångskostnader.

____________