Language of document :

Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2019. december 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Agrimotion S. A. kontra ADAMA Deutschland GmbH

(C-912/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: Agrimotion S. A.

Alperes: ADAMA Deutschland GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Hivatkozhat-e a bevezető tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által egy harmadik vállalkozás részére kiadott párhuzamos forgalmazási engedélyre az a vállalkozás, amely a származási tagállamban engedélyezett növényvédő szert hoz a bevezető tagállamban forgalomba, ha a kannákon, amelyekbe a növényvédő szert töltik, és amelyekben azt a bevezető tagállamban forgalomba hozzák, az engedély jogosultjára, valamint a bevezető vállalkozásra vonatkozó megjelölést tüntettek fel? Amennyiben további követelmények állnak fenn, melyek ezek?1

____________

1 A növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 309, 1. o.) 52. cikke szerint.