Language of document : ECLI:EU:C:2020:212


 


 Euroopa Kohtu (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) 18. märtsi 2020. aasta määrus – European Food vs. EUIPO

(kohtuasi C908/19 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Apellatsioonkaebuste menetlusse võtmine – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b – Taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata jätmine

1.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Tõendamiskoormis

(Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b)

(vt punkt 12)

2.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus – Vorminõuded – Ulatus

(Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukorra artiklid 170a ja 170b)

(vt punktid 13–16)

3.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust – Menetlusse võtmata jätmine

(Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukorra artiklid 170a ja 170b)

(vt punktid 17–22)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata.

2.

Jätta European Food SA kohtukulud tema enda kanda.