Language of document : ECLI:EU:C:2020:212


 


 Rješenje Suda (vijeće za dopuštanje žalbi) od 18. ožujka 2020. – European Food protiv EUIPO-a

(predmet C-908/19 P)

„Žalba – Žig Europske unije – Prethodno dopuštanje žalbi – Članak 170.a Poslovnika Suda – Zahtjev za dopuštanje koji ne sadržava dokaze o važnosti pitanja o kojem je riječ u žalbi za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Nedopuštanje žalbe”

1.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Teret dokazivanja

(Statut Suda, čl. 58.a;Poslovnik Suda, čl. 170. b)

(t. 12.)

2.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Zahtjev za dopuštanje žalbe – Formalni zahtjevi – Doseg

(Statut Suda, čl. 58.a;Poslovnik Suda, čl. 170.a i 170. b)

(t. 13.-16.)

3.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Zahtjev za dopuštanje koji ne dokazuje važnost pitanja – Nedopuštanje

(Statut Suda, čl. 58.a;Poslovnik Suda, čl. 170.a i 170. b)

(t. 17.-22.)

Izreka

1.

Žalba se ne dopušta..

2.

Društvo European Food SA snosi vlastite troškove.