Language of document : ECLI:EU:C:2020:212


 


 Tiesas (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) 2020. gada 18. marta rīkojums – European Food (“EUIPO”)

(lieta C908/19 P)

Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas sūdzību pieļaujamības iepriekšēja vērtēšana – Tiesas Reglamenta 170.b pants – Pieteikums par pieļaujamību, kas nepierāda tiesību jautājuma nozīmīgumu Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Apelācijas sūdzības nepieļaujamība

1.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Pierādīšanas pienākums

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.b pants)

(skat. 12. punktu)

2.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Pieteikums par apelācijas sūdzības atzīšanu par pieļaujamu – Formas prasības – Apjoms

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a pants un 170.b punkts)

(skat. 13.–16. punktu)

3.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma svarīgumu – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a pants un 170.b punkts)

(skat. 17.–22. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzība nav pieļaujama.

2)

European Food SA sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.