Language of document : ECLI:EU:C:2020:212


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 18. marca 2020 – European Food/EUIPO

(Zadeva C908/19 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Predhodna dopustitev pritožb – Člen 170b Poslovnika Sodišča – Predlog za dopustitev, ki ne dokazuje, da je vprašanje, ki ga pritožba odpira, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

1.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Vprašanje, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Dokazno breme

(Statut Sodišča, člen 58(a); Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točko 12.)

2.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Predlog za dopustitev pritožbe – Formalne zahteve – Obseg

(Statut Sodišča, člen 58(a); Poslovnik Sodišča, člena 170a in 170b)

(Glej točke od 13 do 16.)

3.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Vprašanje, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Predlog za dopustitev, ki ne dokazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58(a); Poslovnik Sodišča, člena 170a in 170b)

(Glej točke od 17 do 22.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Družba European Food SA nosi svoje stroške.