Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Hispaania) 31. detsembril 2019 – Servicio Aragones de la Salud versus LB

(kohtuasi C-942/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Servicio Aragones de la Salud

Vastustaja: LB

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivile 1999/70/EÜ1 lisatud Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni, Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta klauslit 4 tuleb tõlgendada nii, et töö saamisest avalikus sektoris tulenev õigus sellele, et tunnustatakse teatavat administratiivset olukorda seoses avaliku sektori kohaga, kus seni töötatakse, on töötingimus, mille osas ei tohi tähtajalise ja tähtajatu töölepinguga töötajaid kohelda erinevalt?

2.    Kas direktiivile 1999/70/EÜ lisatud Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni, Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta klauslit 4 tuleb tõlgendada nii, et tähtajalise töölepinguga töötajate ja tähtajatute töötajate objektiivsetel põhjustel erinevat kohtlemist võib põhjendada eesmärk vältida olulisi häireid ja kahju koosseisulise personali ebastabiilsuse tõttu nii tundlikus valdkonnas nagu tervishoiuteenuste osutamine põhiseadusliku õiguse raames tervise kaitsele, nii et selle põhjendusega võib mitte anda konkreetset palgata puhkust isikutele, kes saavad tähtajalise koha, samas kui nendele, kes saavad tähtajatu koha, seda puhkust antakse?

3.    Kas direktiivile 1999/70/EÜ lisatud Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni, Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta klausliga 4 on vastuolus selline norm, nagu on sätestatud kuninga dekreedi 365/1995 artiklis 15 ja millega on tähtajaliste teenistujate ja tähtajaliste lepinguliste töötajate kohad välja jäetud nende olukordade hulgast, mis annavad õiguse saada palgata puhkust avalikus sektoris töötamiseks, samas kui sellist palgata puhkust tuleb anda neile, kes saavad avalikus sektoris tähtajatu koha, ja selline palgata puhkus on avaliku teenistuja jaoks soodsam kui muud alternatiivsed administratiivsed olukorrad, mida ta peaks taotlema selleks, et ta saaks töötada uuel kohal, mille ta on saanud?

____________

1     Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT 1999, L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368).