Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Espanja) on esittänyt 31.12.2019 – Servicio Aragonés de la Salud v. LB

(asia C-942/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Servicio Aragonés de la Salud

Vastapuoli: LB

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemän määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen, joka on direktiivin 1999/70/EY1 liitteenä, 4 lauseketta tulkittava siten, että julkisen sektorin työtehtävän saamiseen perustuva oikeus siihen, että tunnustetaan tietty hallinnollinen asema tähän ajankohtaan asti hoidetussa niin ikään julkisen sektorin toimessa, on työehto, jonka osalta määräaikaisia työntekijöitä ja vakituisia työntekijöitä ei saa kohdella keskenään eri tavalla?

Onko Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemän määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen, joka on direktiivin 1999/70/EY liitteenä, 4 lauseketta tulkittava siten, että määräaikaisten työntekijöiden ja vakituisten työntekijöiden välisen asiallisista syistä johtuvan erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet sisältävät tavoitteen välttää huomattavia toimintahäiriöitä ja haittoja siltä osin kuin kyse on henkilöstötilanteen epävakaudesta niinkin herkällä alalla kuin terveydenhuoltoala, johon liittyy perustuslaillinen oikeus terveyden suojeluun, jolloin tietty virkavapausasema voidaan kyseisellä oikeuttamisperusteella evätä henkilöiltä, jotka saavat hoidettavakseen tilapäisen toimen, vaikka sitä ei voida evätä niiltä henkilöiltä, jotka saavat hoidettavakseen vakituisen toimen?

Onko Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemän määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen, joka on direktiivin 1999/70/EY liitteenä, 4 lauseke esteenä kuninkaan asetuksen (Real Decreto) 365/1995 15 §:ssä säädetyn kaltaiselle säännökselle, jossa väliaikaisen virkamiehen tai tilapäisen työsopimussuhteisen henkilöstön toimien hoitaminen suljetaan pois niistä tilanteista, jotka oikeuttavat saamaan virkavapauden julkisen sektorin palveluksessa työskentelyä varten, kun tällainen asema on tunnustettava henkilöille, jotka alkavat hoitamaan vakituista työtehtävää julkisella sektorilla, ja kun se on julkishallinnon palveluksessa olevalle henkilölle edullisempi kuin muut vaihtoehtoiset hallinnolliset asemat, joita tällainen henkilö joutuisi hakemaan voidakseen hoitaa uutta työtehtävää, johon hänet on nimitetty?

____________

1 Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY (EYVL 1999, L 175, s. 43).