Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. prosinca 2019. uputio Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Španjolska) – Servicio Aragones de la Salud protiv LB

(predmet C-942/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Servicio Aragones de la Salud

Tuženik: LB

Prethodna pitanja

Treba li članak 4. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP, priloženog Direktivi 1999/70/EZ1 , tumačiti na način da je pravo koje se stječe zapošljavanjem u javnom sektoru radi priznavanja određenog upravnog statusa na radnom mjestu, koje također pripada javnom sektoru i na kojem je zaposlen do tog datuma, uvjet zapošljavanja u odnosu na koji se prema radnicima zaposlenim na temelju ugovora na određeno i neodređeno vrijeme ne smije različito postupati?

Treba li članak 4. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP, priloženog Direktivi 1999/70/EZ, tumačiti na način da opravdanje različitog postupanja iz objektivnih razloga prema radnicima zaposlenim na temelju ugovora na određeno vrijeme i radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme uključuje cilj izbjegavanja znatnih nepravilnosti i štete u smislu nestabilnosti radnih mjesta u tako osjetljivom području kao što je pružanje zdravstvene skrbi na temelju ustavnog prava na zdravstvenu zaštitu, tako da može biti osnova za odbijanje konkretnog mirovanja radnog odnosa osobama koje su zaposlene na određeno vrijeme, ali ne i osobama koje su zaposlene na neodređeno vrijeme?

Protivi li se članku 4. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP, priloženog Direktivi 1999/70/EZ, pravilo poput onog utvrđenog u članku 15. Real Decreta 365/1995 (Kraljevska uredba 365/1995), kojim se obavljanje poslova privremenog službenika ili osoblja zaposlenog na određeno vrijeme izuzima od mogućnosti odobravanja mirovanja radnog odnosa radi pružanja usluga u javnom sektoru ako taj status treba priznati osobama koje u javnom sektoru stupaju u stalni radni odnos koji je za javnog službenika povoljniji od drugih alternativnih upravnih statusa za koje bi morao podnijeti zahtjev kako bi mogao preuzeti novo radno mjesto na koje je imenovan?

____________

1     Direktiva Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (SL 1999., L 175, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 228.)