Language of document :

A Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spanyolország) által 2019. december 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Servicio Aragones de la Salud kontra LB

(C-942. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Az alapeljárás felei

Felperes: Servicio Aragones de la Salud

Alperes: LB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 1999/70/EK irányelv1 mellékletét képező, az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszát, hogy a közszférában valamely állás betöltése által biztosított, az ezen időpontig ellátott, szintén a közszférához tartozó munkakörhöz kapcsolódó, meghatározott közszolgálati jogállás elismeréséhez való jog olyan foglalkoztatási feltételnek minősül, amely esetén a határozott időre és a határozatlan időre foglalkoztatott munkavállalók között nem alkalmazható eltérő bánásmód?

Úgy kell-e értelmezni a 1999/70/EK irányelv mellékletét képező, az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszát, hogy a határozott időre és a határozatlan időre foglalkoztatott munkavállalók között objektív okok alapján alkalmazott eltérő bánásmódot azon cél is igazolja, hogy megelőzzék az adott szerv személyi állományának instabilitását okozó működési zavarokat és károkat egy olyan érzékeny területen, mint az egészségügyi ellátás nyújtása az egészség védelméhez való alkotmányos jog keretében, oly módon, hogy az alapul szolgálhat a konkrét szabadság megtagadására azokkal szemben, akik ideiglenes munkakört töltenek be, azokkal szemben viszont nem, akiket határozatlan időre foglalkoztatnak?

Ellentétes-e a 1999/70/EK irányelv mellékletét képező, az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszával az olyan szabály, mint a 365/1995. sz királyi rendelet 15. cikke, amely kizárja helyettesítési célból határozott időre foglalkoztatott közszolgálati alkalmazott vagy ideiglenes szerződéses alkalmazott által ellátott munkakörök betöltését azon jogállások közül, amelyek jogosultságot biztosítanak a közszférában teljesítendő munkavégzés érdekében igényelt szabadság igénybe vételére, ha e jogállás azon személyek számára biztosítandó, akik a közszférában határozatlan időre töltenek be valamely álláshelyet, és az a közalkalmazott számára kedvezőbb, mint az egyéb olyan alternatív közszolgálati jogállások, amelyek biztosítását azon új álláshely betöltése érdekében kellene kérnie, amelyre felvették?

____________

1     Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL 1999. L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.).