Language of document :

2019 m. gruodžio 31 d. Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Servicio Aragones de la Salud / LB

(Byla C-942/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Servicio Aragones de la Salud

Atsakovė: LB

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, pateikiamo Direktyvos 1999/70/EB1 priede, 4 punktas turi būti aiškinamas taip, kad teisė, kuri įgyjama gavus darbą viešajame sektoriuje, pripažįstant tam tikrą administracinį statusą, susijusį su pareigomis, kurios taip pat priklauso viešajam sektoriui ir kurios buvo einamos iki tol, yra darbo sąlyga, pagal kurią negali būti taikomas skirtingas požiūris į terminuotas darbo sutartis sudariusius ir nuolatinius darbuotojus?

2.    Ar ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, pateikiamo Direktyvos 1999/70/EB priede, 4 punktas turi būti aiškinamas taip, kad skirtingo požiūrio taikymo terminuotas darbo sutartis sudariusiems ir nuolatiniams darbuotojams, pateisinimas objektyviomis priežastimis apima tikslą išvengti reikšmingo paslaugų tęstinumo sutrikdymo ir žalos, susijusių su personalo struktūrinio paskirstymo nestabilumu tokioje jautrioje srityje, kaip sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, atsižvelgiant į konstitucinę teisę į sveikatos apsaugą, todėl jis galėtų būti pagrindas atsisakyti suteikti atostogas tiems, kurie užims laikinas pareigas, bet ne tiems, kurie kurių darbas bus nuolatinis?

3.    Ar ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, pateikiamo Direktyvos 1999/70/EB priede, 4 punktas draudžia tokias nuostatas, kokios įtvirtintos [Karaliaus dekreto Nr. 365/1995] 15 straipsnyje, pagal kurias statusai, kurie suteikia galimybę gauti atostogas dėl darbo viešajame sektoriuje, neapima laikinojo valstybės tarnautojo ar laikinojo darbuotojo pareigų, kai toks statusas turi būti pripažintas tiems, kurie užims nuolatines pareigas viešajame sektoriuje ir jis valstybės tarnautojui yra naudingesnis nei kiti alternatyvūs administraciniai statusai, kurių jis turėtų prašyti, kad galėtų užimti naujas pareigas, į kurias yra paskirtas?

____________

1 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, 1999, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).