Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spanja) fil-31ta’ Diċembru 2019 – Servicio Aragones de la Salud vs LB

(Kawża C-942/19)

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Qorti tar-rinviju

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Servicio Aragones de la Salud

Konvenuta: LB

Domandi preliminari

Il-Klawżola 4 tal-Ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u miċ-CEEP, anness mad-Direttiva 1999/70/KE 1 , għandha tiġi interpretata fis-sens li d-dritt li l-kisba ta’ xogħol fis-settur pubbliku tagħti sabiex tiġi rrikonoxxuta pożizzjoni amministrattiva speċifika fl-impjieg, ukoll fis-settur pubbliku, okkupat sa dak iż-żmien, huwa kundizzjoni tax-xogħol, li fir-rigward tagħha ma tistax issir distinzjoni fit-trattament bejn ħaddiema b’kuntratt għal żmien determinat u dawk b’kuntratt għal żmien indeterminat?

Il-Klawżola 4 tal-Ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u miċ-CEEP, anness mad-Direttiva 1999/70/KE għandha tiġi interpretata fis-sens li l-ġustifikazzjoni għal trattament differenti għal raġunijiet oġġettivi bejn ħaddiema b’kuntratt għal żmien determinat u dawk b’kuntratt għal żmien indeterminat tinkludi l-għan li jiġu evitati nuqqasijiet u danni serji fir-rigward tan-nuqqas ta’ stabbiltà tal-forza tax-xogħol f’qasam tant sensittiv bħala ma huwa dak tal-provvista ta’ kura medika, li huwa kopert mid-dritt kostituzzjonali għall-protezzjoni tas-saħħa, b’tali mod li din tista’ sservi bħala bażi sabiex jiġi rrifjutat tip konkret ta’ leave għal dawk li jiksbu impjieg għal żmien determinat iżda mhux għal dawk li jiksbuh għal żmien indeterminat?

Il-Klawżola 4 tal-Ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u miċ-CEEP, anness mad-Direttiva 1999/70/KE għandha tiġi interpretata fis-sens li tipprekludi regola bħal dik stabbilita fl-Artikolu 15 tad-Digriet Irjali 365/1995, li teskludi impjiegi miżmuma bħala uffiċjal ad interim jew membru tal-persunal temporanju mill-pożizzjonijiet li jagħtu dritt għall-kisba ta’ leave sabiex jiġu pprovduti servizzi fis-settur pubbliku, meta din il-pożizzjoni għandha tiġi rrikonoxxuta lil dawk li jkollhom impjieg għal żmien indeterminat fis-settur pubbliku, u hija iktar ta’ benefiċċju għall-persuna impjegata fis-settur pubbliku minn pożizzjonijiet amministrattivi alternattivi oħra li hija jkollha titlob sabiex tkun tista’ teżerċità impjieg ġdid li għalih hija tkun ġiet innominata?

____________

1 Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u miċ-CEEP (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 3, p. 368).