Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spania) la 31 decembrie 2019 – Servicio Aragones de la Salud/LB

(Cauza C-942/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Părțile din procedura principală

Reclamant: Servicio Aragones de la Salud

Pârâtă: LB

Întrebările preliminare

Clauza 4 din Acordul-cadrul cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP, anexat la Directiva 1999/701 , trebuie interpretat în sensul că dreptul, care rezultă din încadrarea în muncă în sectorul public, la recunoașterea unei anumite situații administrative în cadrul postului, tot în sectorul public, care a fost ocupat până la acea dată reprezintă o condiție de încadrare în muncă, cu privire la care nu există un tratament diferențiat între lucrătorii cu contract pe durată determinată și cei cu contract pe durată nedeterminată?

Clauza 4 din Acordul-cadrul cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP, anexat la Directiva 1999/70, trebuie interpretată în sensul că justificarea unui tratament diferențiat din motive obiective între lucrătorii cu contract pe durată determinată și cei cu contract pe durată nedeterminată include obiectivul de a evita disfuncții și prejudicii importante legate de instabilitatea personalului într-un domeniu atât de sensibil precum furnizarea de asistență medicală, în contextul dreptului constituțional la protecția sănătății, astfel încât să poată fundamenta constitui baza refuzului de a acorda concediu lucrătorilor care obțin un post temporar, dar nu și celor care obțin un post pe durată nedeterminată?

Clauza 4 din Acordul-cadrul cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP, anexat la Directiva 1999/70 se opune unei norme, precum cea prevăzută la articolul 15 din R[eal] D[ecreto] (Decretul regal) 365/1995, care exclude ocuparea de posturi în care sunt repartizați funcționari interimari sau agenți contractuali temporari din situațiile care permit obținerea concediului pentru prestarea de servicii în sectorul public, atunci când această situație trebuie recunoscută persoanelor care acced la un post permanent în sectorul public, și este mai avantajoasă pentru angajatul public decât alte situații administrative alternative în care acesta ar trebui să solicite încadrarea pentru a putea obține un nou loc de muncă pentru care a fost numit?

____________

1 Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP - JO 1999, L 175, p. 43, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 129.