Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 17. detsembril 2019 – Van Ameyde España S.A. versus GES Seguros y Reaseguros S.A.

(kohtuasi C-923/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja pooled

Kostja ja kassaator: Van Ameyde España S.A.

Hageja ja vastustaja: GES Seguros y Reaseguros S.A.

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta1 artikli 3 viimase lõiguga, koostoimes sama direktiivi artikliga 1, on vastuolus liikmesriigi õigusnormi (mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutust ja liikluskindlustust käsitleva seaduse artikli 5 lõige 2) tõlgendamine nii, et vedukauto või veduki kohustuslik kindlustus ei kata niisugustel juhtudel nagu põhikohtuasjas poolhaagisele tekitatud kahju, kuna leitakse, et poolhaagis on samastatav veose või veetavate asjadega, või koguni seepärast, et leitakse, et varakahju seisukohast moodustab poolhaagis vedukauto või vedukiga koos ühe ainsa sõiduki?

____________

1 ELT 2009, L 263, lk 11.