Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. prosinca 2019. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Van Ameyde España S.A. protiv GES Seguros y Reaseguros S.A

(predmet C-923/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Supremo

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Van Ameyde España S.A.

Tuženik: GES Seguros y Reaseguros S.A.

Prethodno pitanje

Protivi li se članku 3. posljednjem stavku Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1 od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti, u vezi s njezinim člankom 1., tumačenje nacionalnog propisa (članak 5. stavak 2. Zakona o građanskopravnoj odgovornosti i osiguranju u području upotrebe motornih vozila) prema kojem se, u slučajevima poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, smatra da je šteta nastala na poluprikolici isključena iz pokrića obveznog osiguranja tegljača ili vučnog vozila jer se poluprikolica izjednačava s predmetima koji se prevoze u tegljaču ili vučnom vozilu odnosno čak se smatra da, kada je riječ o materijalnoj šteti, poluprikolica čini jedinstveno vozilo s tegljačem ili vučnim vozilom?

____________

1 SL 2009., L 263, str. 11. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 7., str. 114.)