Language of document :

A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2019. december 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Van Ameyde España S. A. kontra GES Seguros y Reaseguros S. A.

(C-923/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes: Van Ameyde España S. A.

Alperes: GES Seguros y Reaseguros S. A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikkének utolsó bekezdésével ezen irányelv 1. cikkével összefüggésben a nemzeti szabályozás (Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor [a gépjárművek közlekedésével kapcsolatban fennálló polgári jogi felelősségről és biztosításról szóló törvény] 5. cikkének 2. bekezdése) olyan értelmezése, amely az alapjogvitához hasonló esetekben úgy ítéli meg, hogy a félpótkocsiban bekövetkezett károk ki vannak zárva a nyerges vontató vagy vontató kötelező biztosítása alól, mivel a félpótkocsit a nyerges vontatón vagy a vontatón fuvarozott dolgokkal egyenértékűnek tekinti, illetve úgy, hogy a vagyoni károk szempontjából a félpótkocsi a nyerges vontatóval vagy a vontatóval egyetlen járművet alkot?

____________

1 A gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlament és tanácsi irányelv (HL 2009. L 263., 11. o.)