Language of document :

2019 m. gruodžio 17 d. Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Van Ameyde España S.A. / GES Seguros y Reaseguros S.A.

(Byla C-923/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė: Van Ameyde España S.A.

Pareiškėja: GES Seguros y Reaseguros S.A.

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo1 3 straipsnio paskutinę pastraipą, siejamą su tos pačios direktyvos 1 straipsniu, draudžiamas toks nacionalinio teisės akto (Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (Įstatymas dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės ir draudimo) 5 straipsnio 2 dalies) aiškinimas, pagal kurį tokiais atvejais, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, laikoma, kad puspriekabei padaryta žala nepatenka į vilkiko privalomojo draudimo apsaugos taikymo sritį, nes puspriekabė prilyginama vilkiku gabenamai prekei, ar net dėl to, kad, kiek tai susiję su materialine žala, puspriekabė ir vilkikas laikomi sudarančiais vieną transporto priemonę?

____________

1 OL L 263, 2009, p. 11.